Novosadski sajam - 16.05.17.

Evropska preduzetnička mreža u Srbiji – Privredna komora Srbije i Biznis inkubator Novi Sad, u saradnji sa Novosadskim sajmom, i u suorganizaciji Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine (kao koordinator EEN Mreže FBiH), organizovali su međunarodne poslovne susrete- AgroB2B@NSFair. Na poslovnim susretima učestvovalo je oko 140 kompanija i organizacija iz 17 zemalja. Bihaćka pivovara ponosno je predstavila svoje nove proizvode i pivo za koje postoji interes na srbijanskom tržištu.